Gambar

FORUM ULAMA UMMAT INDONESIA (FUUI) TELAH KELUARKAN FATWA SESAT SYI`AH

Posting A. ROZAK ABUHASAN

FUUI telah keluarkan Fatwa sesat Syiah-1`

FUUI telah keluarkan Fatwa sesat Syiah-2`

FUUI telah keluarkan Fatwa sesat Syiah-3`

 

a.rozak_abuhasan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTING OLEH: A. ROZAK ABUHASAN